Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon - Bayraktar Yekta ERSOY | byersoyy@gmail.com | Trabzon